U martu 2018. štampano je novih sto pesama u zbirci pod nazivom Podsetnik.

02b

05a

U januaru 2016. objavljena je zbirka pesama Kad pročitaš, spali.

Zbirka je štampana u formi pisama, pisanih autorovim rukopisom.

© 2019 Goran Tadić