U januaru 2016. objavljena je zbirka pesama Kad pročitaš, spali.

Zbirka je štampana u formi pisama, pisanih autorovim rukopisom.

© 2018 Goran Tadić