in Dijaspora misli

Tebi je važno šta ćeš obuti, za mene je pitanje časti kojim ću te rečima izuti.

© 2019 Goran Tadić