Da od pesama koristi ima, muze bi tražile da im se njihov doprinos nastanku pesme upiše u radnu knjižicu.

Pišite nam
Posetite moju stranicu
Posetite moju stranicu