Nekim ljudima je čudno što ne umem da plivam. Ne umem ni da letim, pa ipak dosegnem visine, nečim što izronim iz najdubljih dubina svoje duše, uprkos tome što ne umem da plivam.

Pišite nam
Posetite moju stranicu
Posetite moju stranicu