Kada se ćutanjem sve kaže

Kada se ćutanjem sve kaže,
to nije zasluga onog ko ćuti,
ni zasluga onog ko sluša.
To nebo čita naše misli
i titluje kadar u kom se gledamo,
trenutak, kraći od trenutka, a večan.
Sve piše zlatnim slovima ispod naših lica,
na crnoj traci, za večnu slavu,
ali ne želimo da čitamo svoje misli,
dok igramo životnu ulogu,
u trenutku kraćem od trenutka.
Ostaće zapisano.
Čitaćemo kada slika nestane,
žaleći što nismo ćutali još trenutak,
kraći od trenutka, a večan.

Pišite nam
Posetite moju stranicu
Posetite moju stranicu