Neko je nekoga danas napustio

Neko je danas zauvek napustio
nekoga ko je odavno napušten,
nekoga ko još dugo, ili nikad
neće shvatiti da je danas zauvek otišao
onaj ko ga je odavno napustio.

Neko je danas zauvek napustio
nekoga ko je bio njegov život,
umro je, a ne zna da je danas umro,
pa će se čuditi sve dok ne umre,
kako to da je živ, a kao da nije
od časa kada je napustio
nekoga ko je bio njegov život.

Neko je danas zauvek napustio
nekoga koga privremeno napušta,
dok se ne snađe, pa će se vratiti
po napuštenog da zajedno napuste
one koji nemaju koga da napuste.

Neko je danas zauvek napustio
nekoga čiji život od danas nema smisla,
nekoga ko nikad ne bi napustio
onoga ko ga je danas zauvek napustio
i ostavio uverenog da je patnja ljubav,
pa što jače boli voljeniji je
onaj što je napuštenog napustio.

Kao što je neko juče, kao što će neko sutra,
neko je danas zauvek napustio sve,
jer mu je suđeno, jer mu je vreme,
jer jednom svi moramo napustiti sve
i započeti život u sećanju onih
koje smo zauvek napustili.

Pišite nam
Posetite moju stranicu
Posetite moju stranicu