Tajna

Dozvoli da čitam iz tvojih očiju reči,
ispisane prozirnim mastilom.
Ako prepoznam rukopis,
možda pronađem stih
za kojim tragam.
Dozvoli da ti priđem i dahom
nateram trepavice da trepere,
malo glasnije od tišine.
Možda tako nastane muzika,
koju do sada nisi čula.
U zenice mi ne daj,
jer ako prođem kroz kapiju duše,
poverovaću da sam poseban.
Ući ću do kraja, saznati sve tajne
i neću izdržati da ti ih ne otkrijem.

Pišite nam
Posetite moju stranicu
Posetite moju stranicu