Više se ne dešavam

Zaustavilo me vreme,
ne da da ga imam i da ga trošim.

Kako se zove nemanje sebe?
Poluživot, ili polusmrt?

Niko ne primećuje da se nemam,
svakom je svoje nemanje najvažnije.

Šta treba da se desi da bih se desio?
Šta ako se nikad ne desi?
Šta ako se nekad desi?
Hoću li prepoznati razliku?

Bejah, prođoh.
Više ne umem da se dešavam.